5 tips om jouw klanten sneller te laten betalen

Als bedrijf is het niet altijd eenvoudig om stipte betalingen van jouw klanten af te dwingen. Nochtans is het van cruciaal belang om steeds voldoende cash binnen je onderneming te hebben. Met onderstaande tips kom je al een eind ver.

1. voorkomen is beter dan genezen

Dankzij correcte en to the point algemene factuurvoorwaarden kan je heel wat problemen vermijden. Het is bijvoorbeeld aangeraden om in je algemene voorwaarden te bepalen dat er intrest en schadevergoeding mag opgeëist worden bij laattijdige betalingen. Dit zal de klant motiveren om tijdig te betalen.

2. plannen en personaliseren 

Zorg voor duidelijke procedures en vaste workflow. Het begint al bij het versturen van de factuur : zorg dat dit steeds zo snel mogelijk kan gebeuren. Stuur vervolgens de rappels kort na elkaar. Plan en automatiseer ook de aanmaningen, maar zorg dat uw systeem niet doorzichtig is. Nummer de herinneringen bijvoorbeeld niet, en wissel het interval tussen de ingebrekestellingen. Alles wat standaard lijkt, zal ook standaard worden behandeld. Probeer daarom steeds een persoonlijke toets te geven aan elk document. 

3. Communiceer met uw klant 

Communiceer met uw klant, want dat onderscheidt u. Uw klant betaalt eerder aan wie het eerst en het meest om zijn geld vraagt.

4. Gebruik psychologie

Uw klant mag dan wel een moeilijke betaler zijn, hij blijft nog steeds uw klant. Laad hem dus ook zeker niet op met het stigma van de wanbetaler. Behandel hem met respect en intimideer hem bijvoorbeeld nooit, ook al moet u klare taal spreken. Stel de nodige vragen aan uw klant en nodig hem uit om samen naar een concrete oplossing te zoeken. Met andere woorden : zorg dat uw klant uw bondgenoot wordt.

5.  Leer uit het verleden

Deel uw klanten in op basis van hun betalingsgedrag. U moet anticiperen op toekomstige problemen, door niet te leveren aan klanten die in de financiële problemen zitten, of hier extra waakzaam voor zijn. Blijven dezelfde klanten steeds moeilijk betalen ? Dan zijn er diverse maatregelen mogelijk. Je kan spelen met betalingstermijnen. Je vraagt een voorschot. En in bepaalde gevallen vraag je meteen directe betaling. Of in extreme gevallen weiger je samen te werken.