Mogen schoolfacturen geïnd worden door incassobureau’s ?

Mogen schoolfacturen geïnd worden door incassobureau’s ?

Grote polemiek deze week in de media. Incassobureau’s jagen op onbetaalde schoolfacturen. De schuldindustrie heeft met het onderwijs een nieuwe afzetmarkt gevonden, lezen we in De Standaard.

Meer en meer scholen schakelen incassobureau’s in wanneer ouders de schoolfactuur van hun kind niet kunnen betalen.  Dit klinkt vanzelfsprekend niet netjes.  Wat moeten we daar nu van denken  ?

Nuancering gevraagd

Het antwoord is hier niet juist of fout. Maar, zoals in vele juridische kwesties, het hangt ervan af.

Filter de ‘slechteriken’ eruit

In elk dossier is de eerste taak van een incassobureau helder. Detecteer zo snel mogelijk de debiteuren die ter goeder trouw zijn. ‘Te goeder trouw’ is hier vakjargon voor gezinnen met goede intenties die door omstandigheden -vaak buiten hun wil om – in de situatie zijn beland.

Deze gezinnen verdienen een menselijke aanpak. Ondanks wat de publieke opinie hierover denkt, doen veel incassobureau’s of actoren in de schuldsector dit ook effectief. De gezinnen worden via het incassobureau in contact gebracht met OCMW’s, justitiehuizen en andere instanties die hen constructief verder kunnen helpen. Vaak wordt er een schuldbemiddeling met een intensieve begeleiding opgestart.

Er zijn échter ook ‘stouteriken’. En ja, deze ‘stouteriken’ hebben ook kinderen van wie de schoolfactuur moet betaald worden. Het zijn mensen die hun hand er niet écht voor omdraaien om de zoveelste deurwaarder   aan het lijntje te houden met leugens en valse betalingsbewijzen.  Soms wordt het zelfs een spelletje.. Als je een tijdje in deze wereld actief bent, weet je het snel. Hun kinderen mogen hier nooit het slachtoffer van worden, want hen treft geen schuld. Maar voor deze mensen werkt de zachte aanpak niet. Wie niet horen wil, moet voelen.

Duidelijke communicatie

Maar ook voor de scholen – crediteuren ligt er een belangrijke opdracht op tafel. Communiceer bij aanvang van élk schooljaar heel duidelijk over de totaalkosten zodat ouders weten wat op hen afkomt. Want net zoals in de gewone bedrijfswereld gaat het in die communicatie vaak fout. Uurtje factuurtje, weet je wel.

Bij aanvang van het schooljaar maken scholen hun budget op.   Zeg in september bijvoorbeeld dat  het totaalbudget voor dat jaar wordt geschat op 500 euro per kind. Er wordt dan maandelijks een voorschot betaald en in juni volgt de eindafrekening. Bij voorkeur zet je het voorschotbedrag wat hoger zodat de ouders tijdens het gehele jaar voldoende kunnen budgetteren. Zo kan er ook bij begin van het jaar -wanneer een bepaalde uitstap te duur blijkt.- gekeken worden naar minder dure alternatieven.

Schoenmaker blijf bij uw leest

Tot slot, zijn incassobureaus nu éénmaal    beter en efficiënter   uitgerust om   intensieve betalingsopvolging te doen. Als ouder van 2 jonge kinderen heb ik overigens liever dat de leerkrachten van hun school bezig zijn met het begeleiden van mijn kinderen dan met het opvolgen van de onbetaalde schoolfacturen.  Ieder zijn job, toch ?